Seniorzy na start

Społeczeństwo się starzeje. To fakt. Spada wskaźnik narodzin, a dzięki rozwojowi medycyny najstarsze pokolenia dożywają sędziwych lat. Współcześnie żyjemy średnio o około 30 lat dłużej niż nasi pradziadowie na początku ubiegłego wieku. Czy to powód do dumy? Zdecydowanie! W końcu człowiek 60+ to często jeszcze w pełni aktywny zawodowo, zdrowy, sprawny i dbający o jakość swojego życia obywatel.

Panie i Panowie, wiek metrykalny nie ma dziś większego znaczenia – istotna jest postawa, jaką przyjmujemy podczas dbałości o stan naszego zdrowia ogólnego.

Definicja zdrowia a poziom aktywności seniorów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje wydolność i sprawność fizyczną jako pozytywny wskaźnik zdrowego stylu życia. Stanowi ona zatem ważny komponent holistycznie pojmowanego zdrowia.

Aktywność fizyczna ma trzy podstawowe wymiary.  Pierwszy – użyteczny, gdyż ułatwia pracę i wykonywanie codziennych czynności. Drugi – rekreacyjny, ponieważ uatrakcyjnia formy spędzania czasu wolnego i wzbogaca wypoczynek o atrakcyjne formy ruchu. Trzeci – społeczny,  ze względu na to, że sprzyja nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi międzyludzkich.

Osoby starsze mają jednak tendencję do zmniejszania aktywności na co dzień. Można temu przeciwdziałać, proponując im odpowiednie formy aktywności, zachęcające do systematycznego ruchu.

Korzyści z aktywności fizycznej seniora

Współczesna medycyna zawęża liczbę jednostek chorobowych stanowiących bezwzględne przeciwwskazanie do aktywności fizycznej. Ba! Nawet wskazuje się prozdrowotne oddziaływanie umiarkowanego wysiłku.

Wiemy, że aktywność fizyczna odgrywa naukowo udowodnioną rolę w profilaktyce chorób starczych, jak choćby demencja. Jednak jej poziom wciąż jest niewystarczający wśród polskich seniorów. Badania wykazują, że ludzie po 65. roku życia nadal mają spory potencjał do przyswajania nowych umiejętności. Mogą zatem z powodzeniem uczyć się i trenować, a nawet rozpocząć przygodę z nową dyscypliną sportową.

Lekarze często zachęcają swoich pacjentów do regularnych treningów. Oczywiście ich rodzaj musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości jednostki. Ćwiczenia powinny być lekkie i przyjemne, działać odprężająco i zachęcać do dalszej aktywności.

Rodzaje aktywności dla seniora

Seniorów zachęca się przede wszystkim do ćwiczeń aerobowych, takich jak marsz, nordic walking, taniec, jazda na rowerze, pływanie, łagodna gimnastyka w pozycji siedzącej i leżącej. Jednostka treningowa powinna trwać od 20 do 60 minut i oscylować na poziomie  60% – 80% maksymalnego tętna. Taki trening powinien pojawiać się od 3 do 5 razy w tygodniu.

W szczególnych przypadkach, gdy zdiagnozowana zostanie utrata funkcjonalności ruchu, zaleca się trening siłowy z odpowiednio dobranym obciążeniem. Niezbędne okazuje się tu wsparcie trenera personalnego, który oceni stan fizyczny osoby ćwiczącej i dobierze właściwy zestaw ćwiczeń.

Specjalista, oprócz zaproponowania konkretnych ćwiczeń, będzie także towarzyszył przy ich wykonywaniu i czujnym okiem nadzorował poprawność wykonywanych ruchów.  Taka pomoc nie tylko zwiększy efektywność treningu, ale przede wszystkim zapobiegnie urazom i kontuzjom, które mogłyby zdarzyć się samodzielnie ćwiczącym seniorom.

Naturalne dla podeszłego wieku jest także skrócenie mięśni. Skutkuje to bólem w określonych pozycjach. Rozwiązaniem są regularne ćwiczenia rozciągające. Muszą być one jednak prowadzone w określony sposób, by były skuteczne. Po pierwsze, powinny być to ćwiczenia statyczne. Po drugie, określona pozycja powinna być utrzymywana dłużej niż u osób młodych, by osiągnąć zamierzony efekt.

Podsumowanie

W przypadku treningu osób starszych szczególnie wskazany jest nadzór instruktorski. Ze względu na wzmożone ryzyko wystąpienia kontuzji i komplikacji pourazowych ważna jest technika wykonywania poszczególnych ćwiczeń oraz perfekcyjnie dopasowany plan treningowy.

Jeśli mimo upływających lat chcesz czuć się dobrze, być sprawnym, zdrowym, pełnym energii i witalności dojrzałym człowiekiem, zapraszamy na wstępną konsultację z osobistym trenerem, który pomoże Ci osiągnąć Twoje cele.

PODOBNE WPISY:

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z DARMOWEJ KONSULTACJI Z TRENEREM?