REGULAMIN

  1. Klient rozpoczynając współpracę z trenerem, podczas wywiadu na treningu wprowadzającym powinien potwierdzić brak przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej. Jeśli klient jest pod opieką lekarza, zaleca się by skonsultował jaki rodzaj aktywności fizycznej, czy jakie konkretnie ćwiczenia fizyczne może wykonywać.
  2. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.
  3. Klient powinien jasno określić cel swoich ćwiczeń i słuchać się rad trenera, gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, diety i suplementacji jest gwarantem poprawy sylwetki, tudzież innych cech, które klient ma zamiar poprawić.
  4. Jeżeli celem klienta jest poprawa składu ciała czy osiągnięcie specyficznych cech treningowych (np. poprawa siły, wytrzymałości, zmniejszenie tłuszczowej masy ciała itp.) niezbędna może okazać się konsultacja dietetyczna oraz zastosowanie określonej diety. Tylko prawidłowe połączenie diety oraz aktywności fizycznej przybliża klienta do osiągnięcia postawionego sobie celu. Dieta decyduje aż w 70-80% o sukcesie treningowym.
  5. Klienta i trenera obowiązuje punktualność. Spóźnienie klienta nie oznacza, że trener przedłuży trening kosztem innego podopiecznego chyba, że istnieje ku temu sposobność i trener zgodzi się na to. Natomiast spóźnienie trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile wynosi pojedynczy trening personalny.
  6. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu personalnym). Zalecane jest przybycie 15-20min wcześniej celem przygotowania się do treningu i rozgrzania na maszynie eliptycznej lub w inny sposób wskazany wcześniej przez trenera.
  7. Klient rozgrzewa się we własnym zakresie. Na życzenie klienta istnieje możliwość przeprowadzenia rozgrzewki z trenerem personalnym w ramach czasu trwania treningu personalnego.
  8. Trening personalny z trenerem trwa 55min.
  9. Trening wykupiony w ramach „pakietu” należy odwołać lub zmieniać jego termin przynajmniej na 8 godzin przed treningiem lub jeśli trening rozpoczyna się w godzinach 6:00-12:00, klient jest zobowiązany poinformować o odwołaniu treningu do godziny 20:00 dnia poprzedniego. Każdy trening odwołany nie stosując się do tego punktu, będzie uznany za odbyty chyba, że trener zadecyduje inaczej.
  10. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy. Klapki lub japonki plażowe to nie jest strój sportowy. Klient powinien posiadać również wodę mineralną, aby uzupełniać utracone płyny podczas treningu, jak również ręcznik celem kładzenia na sprzętach treningowych czy macie.
  11. Wskazane jest aby klient przyszedł na trening po wcześniejszym spożytym posiłku (lekki posiłek, nie na czczo, czy po wielu godzinach nie spożywania posiłków) wg zaleceń trenera. Nie stosowanie się do tych zaleceń może powodować zasłabnięcia na treningu czy brak sił witalnych do jego wykonania.
  12. Klienta obowiązuje regulamin siłowni/fitness clubu, w której/ym odbywają się treningi personalne z trenerem. Klienta również obowiązują opłaty z tytułu wejścia na siłownię/wejścia do klubu (karnet, jednorazowe wejście) i są one niezależne od opłaty za trening.
  13. Pakiety treningowe mają ważność 30 dni licząc od dnia wykonania pierwszego treningu z pakietu:
  • Pakiet 4 treningów 440zł – do wykorzystania 1 trening tygodniowo
  • Pakiet 8 treningów 800zł – do wykorzystania 2 treningi tygodniowo
  • Pakiet 12 treningów  1080zł – do wykorzystania 3 treningi tygodniowo
  1. Przedłużenie ważności pakietu jest możliwe w sytuacji dłuższej choroby po przekazaniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w każdej szczególnej sytuacji jak np. zaplanowany urlop lub wakacje.

Akceptuję warunki regulaminu