Założyciel grupy trener personalny Poznań, trener personalny oraz trener pływania II klasy sportowej.  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu ze specjalizacją trenerską oraz studium podyplomowego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu o specjalizacji  dietetyka i poradnictwo żywieniowe.

Autor pierwszego artykułu o pracy trenera personalnego publikowanego na łamach kwartalnika Doradca Zawodowy, z treścią którego można zapoznać się na naszym blogu

Prowadzone treningi: trening metaboliczny ukierunkowany na redukcję wagi, trening funkcjonalny, trening siłowy